msgbartop
เรื่อยๆ เปื่อยๆ กับ kasemsakk
msgbarbottom

05 ก.ย. 08 เป้าหมายของ กีฬาสี…

กีฬา น.กิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย หรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต.
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)

แต่ กีฬาสี ของแก่นนครวิทยาลัย มีความหมายถึงอะไรครับ
-การเอาชนะ
-การแตกความสามัคคี
-ความขัดแย้ง
-งบประมาณบานปลาย (ได้ยินว่าเก็บเพิ่มเป็นพัน!!)
หรืออะไรครับ???

และการแข่งขันกีฬาสี ในความหมายของแก่นนครฯ คืออะไร
ก.เชียร์ลีดเดอร์
ข.ขบวน
ค.สแตนด์
ง.การแสดง
จ.แบตมินตัน , กรีฑา , ฟุตบอล , วอลเลย์บอล ฯลฯ

เท่าที่ผมดู คงต้องตอบว่า ถูกทุกข้อ ยกเว้น จ.!!!

เพราะ เป้าหมายหลักของการแข่งขันที่หลายคนมองผิดไป ทำให้เกิดปัญหาขึ้น ใช่หรือไม่???


————————————————–

ถ้าเราเปลี่ยนความหมายของ “กีฬาสี” เป็น
-ความสนุกสนาน
-ความเฮฮา
-น้ำใจ และมิตรภาพ

คงจะทำให้ ความหมายด้านบน เปลี่ยนไป…

และถ้าเรา เปลี่ยนเป้าหมายในการแข่งขัน โดยเน้นข้อ จ. เป็นหลัก

ก็เชื่อว่า คงจะไม่มีความหมายของกีฬาสี แบบในตอนต้น แน่นอน!!!

Tags: , ,

Reader's Comments

  1. |

    สมัยวัยเยาว์มันเอาไว้โดดเรียน 😀

Leave a Comment