msgbartop
เรื่อยๆ เปื่อยๆ กับ kasemsakk
msgbarbottom

16 ธ.ค. 09 ไม่มีหัวเรื่อง…

บางที เราอาจจะมัวแต่จมกับเรื่องของอดีต

บางครั้ง เราก็มักจะคิดไปถึงเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น

บางชั่วเวลา ก็อาจจะจมอยู่กับความทุกข์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเอง

สิ่งหนึ่งที่พอจะช่วยเหลือได้ก็คือ กำลังใจ?

แต่ถ้าเราขาดกำลังใจไป สิ่งที่ไม่คาดฝันก็อาจจะเกิดขึ้น

???????..

??????.

?????

????.

???..

??

?.

เพียงแต่ มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกนะ?

Reader's Comments

 1. |

  […] This post was mentioned on Twitter by kasemsakk, kasemsakk. kasemsakk said: New blog post: ไม่มีหัวเรื่อง? http://kasemsakk.com/?p=561 […]

 2. |

  อยู่ขอนแก่นเหรอครับ

 3. |

  อยู่ขอนแก่นเหรอครับ

 4. |

  คือจริงผม จบที่ มข เแ็ต่เป็นคนอุบล

 5. |

  คือจริงผม จบที่ มข เแ็ต่เป็นคนอุบล

Leave a Comment