msgbartop
เรื่อยๆ เปื่อยๆ กับ kasemsakk
msgbarbottom

03 เม.ย. 09 การดองบล็อกเป็นสิ่งไม่ดี…

การดอกบล็อกเป็นสิ่งไม่ดี เพราะ…
– ทำให้บล็อกร้าง ไม่มีคนเข้า
– ทำให้มีคนมาถามว่า ไม่คิดจะอัพอะไรเหรอ
– ทำให้เพื่อนบางคนถากถางได้
– ทำให้ความสามารถในการเขียนลดลง

แล้วอย่างนี้คุณ(กู)จะดองบล็อกอีกเหรอ!

Tags:

Reader's Comments

 1. |

  ข้อ 1 เห็นด้วยอย่างมาก
  เพราะสิ่งที่คนเข้าครั้งแรกหวังอะไรจากบล็อกเรา ก็ย่อมหวังที่จะเห็นสิ่งนั้นๆต่อ และติดตามเรื่อยๆ เช่นกรณีบล็อกกองจะลู ข้าวอบชีส คนอ่านก็หวังว่าจะมีกองจะลูภาคต่อไป แต่ถ้าไม่มี ก็เสียลูกค้า

  ข้อที่ 2 งั้นๆ เป็นคำถามที่ใช้ทักกันมากกว่า แต่มันแสดงถึงความเจ็บใจที่บรรพบุรุษที่เป็นต้นกำเนิดเรามา

  ข้อที่ 3 งั้นๆ เป็นคำถามที่ใช้ทักกันมากกว่า อัพไม่อัพเป็นเอกสิทธิ์ของเรา เขียนไปก็ไม่ได้ซีไรต์จะเขียนทำไม อันนี้ให้ถามเพื่อนกลับ

  ข้อที่ 4 เห็นด้วย เพราะการเขียนก็เป็นการเรียบเรียง ทั้งการอ่าน การคิด การเขียน (หลัก ค.ว.ย. = คิด วิเคราะห์ แยะแยะ) ดังนั้น ทำไมคุณท่านไม่ยอมอัพบล็อกแม้แต่กระทั้งหน้า About me ยังไม่เขียน

  นี่แหละ มาถากถาง

  Framekung~
  http://www.framekung.com

 2. |

  ข้อ 1 เห็นด้วยอย่างมาก
  เพราะสิ่งที่คนเข้าครั้งแรกหวังอะไรจากบล็อกเรา ก็ย่อมหวังที่จะเห็นสิ่งนั้นๆต่อ และติดตามเรื่อยๆ เช่นกรณีบล็อกกองจะลู ข้าวอบชีส คนอ่านก็หวังว่าจะมีกองจะลูภาคต่อไป แต่ถ้าไม่มี ก็เสียลูกค้า

  ข้อที่ 2 งั้นๆ เป็นคำถามที่ใช้ทักกันมากกว่า แต่มันแสดงถึงความเจ็บใจที่บรรพบุรุษที่เป็นต้นกำเนิดเรามา

  ข้อที่ 3 งั้นๆ เป็นคำถามที่ใช้ทักกันมากกว่า อัพไม่อัพเป็นเอกสิทธิ์ของเรา เขียนไปก็ไม่ได้ซีไรต์จะเขียนทำไม อันนี้ให้ถามเพื่อนกลับ

  ข้อที่ 4 เห็นด้วย เพราะการเขียนก็เป็นการเรียบเรียง ทั้งการอ่าน การคิด การเขียน (หลัก ค.ว.ย. = คิด วิเคราะห์ แยะแยะ) ดังนั้น ทำไมคุณท่านไม่ยอมอัพบล็อกแม้แต่กระทั้งหน้า About me ยังไม่เขียน

  นี่แหละ มาถากถาง

  Framekung~
  http://www.framekung.com

 3. |

  หลักค.ว.ย. อิอิ

 4. |

  หลักค.ว.ย. อิอิ

Leave a Comment